Privacy statement

Algemeen

De voorwaarden in onze Disclaimer en privacy beleid zijn van toepassing op deze internetsite. pensioenvermogen.nl is een initiatief van NBG Finance B.V. Met www.pensioenvermogen.nl wil NBG Finance B.V. een breed publiek informeren over hypotheken. Het hoofdkantoor van NBG Finance B.V. is gevestigd in Valkenswaard, John F. Kennedylaan 83. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 17044101. Wij verzoeken u deze Disclaimer en privacy beleid zorgvuldig te lezen.

NBG Finance B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Controleer daarom regelmatig dit privacy beleid voor het privacybeleid van NBG Finance B.V.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de Disclaimer en Privacy Beleid. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Bij vragen of opmerkingen over de disclaimer kunt u contact met ons opnemen via:

NBG Finance B.V.
Postbus 460
5550 AL Valkenswaard

NBG Finance bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. 

NBG Finance geeft geen informatie door aan derden

Informatie verstrekt aan NBG Finance B.V. worden niet aan derden doorgegeven. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die de NBG Finance B.V. tegenover u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Wet bescherming persoonsgegevens

NBG Finance B.V. staat ingeschreven bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder nummer M1062939. Op 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor onze omgang met persoonsgegevens van klanten. Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het CBP ziet toe op een correcte uitvoering van de Wbp.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u een aanvraag doet op één van de websites van NBG Finance B.V. leggen we in het kader van haar dienstverlening uw persoonsgegevens vast. NBG Finace B.V. gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. NBG Finance B.V. legt de volgde persoonsgegevens vast: contactgegevens, financiële gegevens of opgegeven interesses.

NBG Finance B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende aanvraag, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van NBG Finance B.V. op de hoogte te houden.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van NBG Finance B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan NBG Finance B.V. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt NBG Finance B.V. ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Het IP-adres worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Cookie policy

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Ook de websites van NBG Finance plaatsen cookies. De cookies van onze websites worden gebruikt om deze te optimaliseren. Zo kunnen we onder andere zien hoeveel personen onze websites bezoeken en waar ze op klikken. NBG Finance gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit:

Google Analytics cookies

Naam cookies:

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Doel cookies: 

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Via deze cookies krijgt NBG Finance inzage in het bezoek van onze websiteswebsite. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan NBG Finance de website beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers. NBG Finance kan niet zien wie (welke pc) de websites bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u op deze pagina. Aanvullende informatie over de gebruikersvoorwaarden van Google Analytics vind u hier.

Opslagperiode cookies:

  • __utma is een permanente cookie.
  • __utmb is __utmc zijn sessie cookies die maximaal 30 minuten blijven bestaan.
  • __utmz is een permanent cookie die blijft staan voor minimaal 6 maanden.

Liever geen cookies?

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de werkbalk van de browsers.

Gegevens bijwerken of afmelden

Wilt u geen informatie van ons ontvangen, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande kanalen. Wilt u dat we uw persoonlijke gegevens bijwerken of heeft u vragen over ons privacy beleid, neem dan op de volgende manieren contact met ons op:

NBG Finance B.V.
Postbus 460
5550 AL Valkenswaard